• geheim 2
    Bienestar

    Sekreto #2: E Muher Ku Konfiansa Den Su Mes Ta Ninga Di Biba Ku Miedu

    Bo no ke biba ku miedu. Esey no kiermen ku bo no por tin miedu. Esey kiermen ku aunke bo tin miedu, bo no ta lagele manda over di bo desishonan o aktonan. Pasombra Beibel ta bisa: pasombra Dios no a duna nos un spiritu di kobardia, pero di poder, amor i dominio propio(2 Tim 1:7). Temor/miedu no ta bini di Dios. Miedu ta un instrumento ku diabel ta usa pa stroba nos di ta…