geheim 4
Bienestar

Sekreto #4: E Muher cu konfiansa…

Sekreto #4: E muher ku konfiansa den su mes ta rekupera bek hopi lihe despues di un desepshon(drobek)!

Desepshon of drobek no ta un frakaso. Si un hende muher a purba algu i no a logra, esei no kiermen ku e la frakasa. E la frakasa solamente si e no purba mas. Personanan ku ta exitoso tambe a jega di frakasa. Ta mihor bo sinja for di bo foutnan. Kada bes ku bo a hasi algu i bo no a logra, bo por bisa bo mes ku esei bo no tin ku hasi mas.

Hopi hende lo ta puntra nan mes kiko nan tinku hasi den nan bida. Nan no sa kiko e boluntat di Dios ta, pasombra nan no ta experensia e guia di Dios den nan bida. E eskritor tambe tabata asina, pero e la hanja sa kiko e tin ku hasi dor di purba hopi kos. E eskritor p.e. a juda den un creche i lihe ela ripara ku esaki no ta lokual e ta destina pa hasi. Despues ela traha komo secretaresse, pero despues di un dia ela hanja ontslag. Kada biaha e tabata onderste boven pero korto tempo despues ela wordu puntra pa duna bijbelstudie. Asina ela bin hanja sa kiko ta e kos ku Dios tabata ke pa e hasi. E por a keda henter su bida largu den duda, pero e ta gradisido na Dios ku a judele i dunele sufficiente konfiansa pa sali bai i deskubri kiko ta pas serka dje. Ela bai dor di un par di desapunto pero alo largo ela hanja sa kiko e tabatin ku hasi. Si nunka bo tuma sierto pasonan den bo bida paso bo no sa kiko bo tin ku hasi? E ora ey mi kier enkurashabo pa ponele den orashon! Despues bo por purba un par di kos i lo bo ripara kiko ta pas ku bo. Bo por mirele asinaki tambe: ora ku bo ke kumpra panja nobo, bo ta keda pas panja te ora bo hanja algu ku ta keda bo bon i e ta sinta bon na bo kurpa. Dikon bo no por hasi e mesun kos pa bo deskubri kiko bo destino ta???

Naturalmente tin sierto kosnan ku bo no por purba hasi eventjes manera bira astronaut of president. Pero un kos ta sigur ku bo no por kore un auto sin hinkele den su prome spiet anto duna gas. Ku esaki eskritor no ke bisa ku bo por kuminsa un empresa i hinka bo mes den debe, pero si bo por kuminsa chikitu. I si bo ripara ku e ta bai bon, bo ta dal un stap mas leu. Si nos buta nos stapnan den FE, nos lo ripara dimes unda esaki lo hiba nos.

Un muher ku konfiansa den su mes no tin miedu di hasi fout! Ora ku esaki sosode e ta rekupera lihe i sigi.

Dios ta dunabo semper un komienso nobo. Esei ta e relashon bunita ku nos tin ku ne. Su palabra ta bisa ku su grasia ta nobo tur dia. Hesus a skohe su disipulonan ku ta swak i ku ta hasi fout. Anto ela judanan bira e personan ku nan mester ta. Esei e lo hasi pa bo tambe si bo dunele e chens. E apostel Paulus a insisti di bisa ku nos tin ku lubida nos pasado i strek nos mannan pa lokual ta nos dilanti i ta bini. No teme pa bo pasado. Bo pasado solamente tin poder riba bo si bo lagele tin poder over di bo. Un estilo di bida jena ku konfiansa ta nifika ku bo no ta laga bo pasado goberna bo futuro.

Cura di desapunto of dolor no ta kosnan ku ta sosode ku otro hende so. Bo por skohe pa e esaki. Bo ta disidi di laga bo pasado los i sigi ku bo bida. Bo ta sinja di bo foutnan. Bo ta piki tur e pidanan i dunanan na Hesus. E lo soru ku nada ta bai perdi. Bo ta ninga di pensa lokual bo a perde. Na su luga bo ta traha un lista di kosnan ku bo tin i ku lo bo bai usa.

Lo bo ripara ku bo ta kura, pero no esei so. Bo ta wordu usa den bo proseso di kuramentu pa juda otronan. Ser un ehempel di un muher ku konfiansa den su mes ku ta sobrevivi kada un desepshon i drobek, pa kon difisil of hopi ku e por ta.

No bisa nunka: mi no por mas. Preferibel bisa: mi por hasi tur kos dor di Kristu ku ta dunami e poder. Bisa: Mi no ta geef op, pasombra Dios ta ku mi!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *