baby met krampen
Kuido

Kram Na Tripa Serka Un Bebi, Kousa i Tips!

Den e promé simannan di un bebi su bida e por tin hopi kram na tripa. Esaki no ta sosodé ku tur bebi.

Kousa

E kousa di esaki ta dor di ku su tripanan no a desaroyo kompletamente ainda. Apesar e tin ku kustumá ku e alimentashon ku e ta haña. Sòru pa e bebi bebe trankil anto ku e respu despues di kada alimento. Si e bebi bebe muchu lihé, airu por drenta i meskla ku su lechi. E airu ta bini den su tripa. Airu por okashoná kram na tripa pa e bebi. Paso si e airu ta muchu, e tripa tin problema pa deshasí di e airu. Un otro kousa por ta tambe ku e bebi ta alérgiko pa algu.

E kram nan na tripa ta kuminsá bira ménos despues di e di tres luna. Si bo ta duna lechi na pechu e ora ei wak bon kiko bo mes ta kome. I bebe sufisiente.

Bo por rekonosé ora bo bebi tin kram na tripa ora:

  • E yora duru
  • Ku e sapatia ku su manan i pianan
  • Ku e trèk su rudianan na su barika
  • Ku bo no por konsolá bo bebi apesar ku e ta den bo brasanan

Tips:

  • Duna e bebi un masashi na su barika poko poko
  • Move su pianan ku moveshon manera bo ta kore baiskel
  • Wak si botika tin algu pa esaki

Si bo no sa sigur ku e bebi ta yora pa motibu di kram na tripa, ta konsehabel pa bo tuma kontakto ku bo dòkter di kas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *