Greenkidz
Bienestar

GreenKidz Foundation

De GreenKidz Foundation helpt kinderen van Curaçao om hun eigen leef- en schoolomgeving schoner, groener en gezonder te maken. Wij doen dit door middel van bewustwording, educatie en empowerment. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de onderwerpen zwerfvuil en vuilverwerking, recycling, gezonde leefomgeving voor mens en dier en de duurzame principes van Reduce, Reuse,  Recycle & Refuse.

GreenKidz maakt prachtige tweetalige lespakketten voor leerlingen in het funderend en voortgezet onderwijs die altijd gratis downloadbaar zijn van onze website www.greenkidz.org De slogan van GreenKidz luidt ‘Turn your world around’ omdat kinderen met hun eigen acties en gedrag bij kunnen dragen aan een schoner, groener en gezonder Curaçao.

Alle producten van GreenKidz worden gratis en digitaal beschikbaar gesteld aan de kinderen van Curaçao, hun scholen en hun leerkrachten zodat deze (groene) informatie ten alle tijde voor iedereen toegankelijk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *