Huilende baby
Kuido

Bebi: Yora I Konsola

YORA

Ora un yu yora ta e uniko manera cu e por lagabo sa ku algu ta molestiele. Segun bo konose bo yu, lo bo rekonose kada un yora di dje. I asina lo bo por sa kiko falte.

Yoramentu por ta un señal di:

  • Ku e tin kalor
  • Hamber
  • Ku e tin frieuw
  • E ke atenshon
  • Kramp na barika
  • Un ruman ta tentele
  • Un bruki shushi
  • E tin cu kustuma cu un ambiente nobo

KONSOLA (ora cu un yu yora)

Ora cu un yu yora e ta gusta di drumi banda di su mama of tata. E yu tin cu kustuma ku su mundu nobo. Ta un kuenta di gai ora cu hende bisa cu lagando un yu cu kaba di nanse drumi hopi serca bo cu bo ta malkrie. Bo no por malkria un yu den su prome lunanan pasombra su mente no ta kapabel di korda kousa i konsekuensia. Pues e yu lo no korda cu si e drumi hopi banda di su mama of tata, ku e lo kustuma cu esaki. E yu por bira intrankil ora cu e yora. Ademas kramp na barika, soledad of hamber por trese intrankilidad serca e yu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *